faicons

Hur man använder Font Awesome CDN

I den här handledningen kommer vi att lära oss att använda font awesome ikoner genom att servera dem från font awesome cdn.