faicons

2016+ Free Font Awesome Icons Klasslista Namn och deras CSS-innehållsvärden

Det här inlägget innehåller gratis font awesome ikoner klasslista namn med deras CSS innehållsvärde koder & steg för steg handledning för att använda font awesome ikoner i HTML-sidor.

Hur man använder Font Awesome CDN

I den här handledningen kommer vi att lära oss att använda font awesome ikoner genom att servera dem från font awesome cdn.