`mat-form-field` måste innehålla en `MatFormFieldControl`

Fastställande av mat-form-field måste innehålla ett MatFormFieldControl fel

Om du använder Angular-materialmoduler kan du ha stött på mat-form-field must contain a MatFormFieldControl fel när du använder MatFormFieldModule.

Felet uppstår när du har missat att lägga till en formulärfältskontroll i ditt formulärfält.

Vad är formulärfältskontroller?

De ursprungliga elementen som <input> eller <textarea>som placeras på mat-form-field fungerar som kontroller för formulärfält

Om din mat-form-field innehåller en <input> eller <textarea> element, se till att du har lagt till matInput -direktivet och importerat MatInputModule, annars kommer du att få felet mat-form-field must contain a MatFormFieldControl i din applikation.

Andra komponenter som kan fungera som kontroll för formulärfält är följande <mat-select>, <mat-chip-list> och alla anpassade formulärfältskontroller som du har skapat.

Rätta mat-form-field must contain a MatFormFieldControl fel.

För att åtgärda felet lägger du till MatInputModule och MatFormFieldModule i en nödvändig modul eller app.module.ts

Eller så som förklaras i Angular material tutorial lägger du till alla materialmoduler i en gemensam modul och lägger till den i filen app.module.ts så att vi kan använda dem i hela programmet

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";

@NgModule({
  imports: [
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class AppModule { }

Se sedan till att du har lagt till matInput -direktivet i mat-form-field -kontrollen.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input placeholder="Name">
</mat-form-field>

Ovanstående kod ger upphov till ett fel eftersom vi inte har lagt till direktivet matInput.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput placeholder="Name">
</mat-form-field>

Och matInput är skiftlägeskänslig

Så om du har ett stavfel i matInput eller om du har stora bokstäver(MatInput) eller små bokstäver(matinput) i matInput, kommer du ändå att få ett fel.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matinput placeholder="Name">
</mat-form-field>

mat-form-field kontrollinmatningen får inte innehålla *ngIf

Om du använder *ngIf på mat-form-field-kontrollen, dvs, <input> får du felet mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

Nedanstående kod kommer inte att fungera.

<mat-form-field>
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput *ngIf="condition"/>
</mat-form-field>

Istället bör du använda *ngIf på elementet mat-form-field.

<mat-form-field *ngIf="condition">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput />
</mat-form-field>

Sammanfattning

För att åtgärda felet mat-form-field must contain a MatFormFieldControl följer du nedanstående steg

 1. Importera MatInputModule och MatFormFieldModule
 2. Lägg till matInput -direktivet i mat-form-field -kontrollen, dvs. input eller textarea
 3. Kontrollera stavningen av matInput.
 4. Använd inte *ngIfmat-form-field -kontrollen utan på mat-form-field -elementet
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe