Fontawesomes

Ako používať Font Awesome CDN

V tomto návode sa naučíme, ako používať ikony font awesome ich servírovaním z font awesome cdn.