faicons

2016+ Bezplatný zoznam tried ikon Font Awesome a ich hodnoty obsahu CSS

Tento príspevok obsahuje zoznam názvov tried ikon zadarmo font awesome s kódmi ich hodnôt obsahu CSS & návod krok za krokom na používanie ikon font awesome na stránkach HTML.

Ako používať Font Awesome CDN

V tomto návode sa naučíme, ako používať ikony font awesome ich servírovaním z font awesome cdn.