Angulars

Ak vaša stránka mat-form-field obsahuje <input> alebo <textarea> prvok, uistite sa, že ste k nemu pridali smernicu matInput …
`mat-form-field` musí obsahovať `MatFormFieldControl`