`mat-form-field` musi zawierać błąd `MatFormFieldControl`

Naprawianie błędów mat-form-field musi zawierać błąd MatFormFieldControl

Jeśli używasz modułów materialnych Angular, mogłeś napotkać błąd mat-form-field must contain a MatFormFieldControl podczas używania MatFormFieldModule.

Błąd ten pojawia się, gdy nie dodałeś kontrolki pola formularza do swojego pola formularza.

czym są kontrolki pola formularza?

Rodzime elementy, takie jak <input> lub <textarea>które są umieszczane wewnątrz strony mat-form-field, działają jak kontrolki pól formularzy

Jeśli na stronie mat-form-field znajduje się element <input> lub <textarea> upewnij się, że dodałeś do niego dyrektywę matInput i zaimportowałeś MatInputModule, w przeciwnym razie w Twojej aplikacji pojawi się błąd mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

Inne komponenty, które mogą pełnić funkcję kontrolki pola formularza, to m.in <mat-select>, <mat-chip-list> oraz wszelkie niestandardowe kontrolki pól formularzy utworzone przez użytkownika.

Fixing mat-form-field must contain a MatFormFieldControl error.

Aby naprawić błąd, dodaj MatInputModule i MatFormFieldModule wewnątrz niezbędnego modułu lub app.module.ts

Lub jak wyjaśniono w Angular material tutorial dodaj wszystkie moduły materiałów do wspólnego modułu i dodaj go do pliku app.module.ts, abyśmy mogli z nich korzystać w całej aplikacji

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";

@NgModule({
  imports: [
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class AppModule { }

Następnie upewnij się, że dodałeś dyrektywę matInput do kontrolki mat-form-field.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input placeholder="Name">
</mat-form-field>

Powyższy kod wyrzuca błąd, ponieważ nie została dodana dyrektywa matInput.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput placeholder="Name">
</mat-form-field>

A ** w przypadkumatInput rozróżniana jest wielkość liter**

Jeśli więc w adresie matInput popełnisz błąd ortograficzny albo w adresie matInput użyjesz wielkich liter (MatInput) lub małych liter (matinput), to i tak wystąpi błąd.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matinput placeholder="Name">
</mat-form-field>

mat-form-field wejście sterujące nie powinno zawierać *ngIf

Jeśli używasz *ngIf w kontrolce mat-form-field, tzn, <input> otrzymasz błąd mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

Poniższy kod nie będzie działał.

<mat-form-field>
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput *ngIf="condition"/>
</mat-form-field>

Zamiast tego należy użyć adresu *ngIf na elemencie mat-form-field.

<mat-form-field *ngIf="condition">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput />
</mat-form-field>

Podsumowanie

Aby naprawić błąd mat-form-field must contain a MatFormFieldControl, wykonaj poniższe czynności

 1. Zaimportuj MatInputModule i MatFormFieldModule
 2. Dodaj dyrektywę matInput do kontrolki mat-form-field. tj. input lub textarea
 3. Sprawdź pisownię matInput.
 4. Nie używaj *ngIf w kontrolce mat-form-field, zamiast tego użyj jej w elemencie mat-form-field
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe