Angulars

Jeśli Twój adres mat-form-field zawiera błąd <input> lub <textarea> upewnij się, że dodałeś do niego dyrektywę matInput i …
`mat-form-field` musi zawierać błąd `MatFormFieldControl`