faicons

Kā lietot Font Awesome CDN

Šajā pamācībā mēs uzzināsim, kā izmantot font awesome ikonas, apkalpojot tās no font awesome cdn.