`mat-form-field` jāietver `MatFormFieldControl`

Fiksējot mat-form-field jāietver kļūda MatFormFieldControl

Ja jūs izmantojat Angular material moduļus, iespējams, esat saskāries ar mat-form-field must contain a MatFormFieldControl kļūdu, izmantojot MatFormFieldModule.

Šī kļūda rodas tad, ja jūs neesat paspējis pievienot veidlapas lauka kontroli savam veidlapas laukam.

kas ir veidlapas lauka kontrole?

Tādi vietējie elementi kā <input> vai <textarea>, kas atrodas mat-form-field iekšpusē, darbojas kā veidlapas lauka kontrole

Ja jūsu mat-form-field satur <input> vai <textarea> elementu, pārliecinieties, ka tam esat pievienojis direktīvu matInput un importējis MatInputModule, pretējā gadījumā jūsu lietojumprogrammā parādīsies mat-form-field must contain a MatFormFieldControl kļūda.

Un citi komponenti, kas var darboties kā veidlapas lauka kontrole, ir šādi <mat-select>, <mat-chip-list> un jebkuras jūsu izveidotās pielāgotās veidlapas lauka vadības elementi.

mat-form-field must contain a MatFormFieldControl kļūdas labošana.

Lai novērstu kļūdu, pievienojiet MatInputModule un MatFormFieldModule vajadzīgā moduļa iekšpusē vai app.module.ts

Vai arī, kā paskaidrots Angular material tutorial, pievienojiet visus materiālu moduļus kopējā modulī un pievienojiet to app.module.ts failā, lai mēs tos varētu izmantot visā lietojumprogrammā

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";

@NgModule({
  imports: [
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class AppModule { }

Un pēc tam pārliecinieties, ka esat pievienojis matInput direktīvu mat-form-field kontrolei.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input placeholder="Name">
</mat-form-field>

Iepriekš minētais kods izmet kļūdu, jo mēs neesam pievienojuši matInput direktīvu.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput placeholder="Name">
</mat-form-field>

Un matInput ir lielo un mazo burtu sensitivitāte

Tāpēc, ja matInput ir rakstības kļūda vai matInput ir lieli burti(MatInput) vai mazie burti(matinput), jūs joprojām sastapsieties ar kļūdu.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matinput placeholder="Name">
</mat-form-field>

mat-form-field kontroles ievades sistēmā nedrīkst būt *ngIf

Ja jūs izmantojat *ngIf uz mat-form-field kontroles, t.i.., <input> tagu, jūs saņemsiet mat-form-field must contain a MatFormFieldControl kļūdu.

Tālāk norādītais kods nedarbosies.

<mat-form-field>
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput *ngIf="condition"/>
</mat-form-field>

Tā vietā jums vajadzētu izmantot *ngIf uz mat-form-field elementa.

<mat-form-field *ngIf="condition">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput />
</mat-form-field>

Kopsavilkums

Lai labotu mat-form-field must contain a MatFormFieldControl kļūdu, izpildiet tālāk norādītās darbības

 1. Importējiet MatInputModule un MatFormFieldModule
 2. Pievienojiet matInput direktīvu mat-form-field kontrolei, t. i., input vai textarea
 3. Pārbaudiet matInput pareizrakstību.
 4. Neizmantojiet *ngIf uz mat-form-field vadības elementa, tā vietā izmantojiet to uz mat-form-field elementa
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe