Angulars

Ja jūsu mat-form-field satur <input> vai <textarea> elementu, pārliecinieties, ka esat tam pievienojis direktīvu matInput …
`mat-form-field` jāietver `MatFormFieldControl`