`mat-form-field` on sisällettävä `MatFormFieldControl`

Korjaus mat-form-field täytyy sisältää MatFormFieldControl virhe

Jos käytät Angular-materiaalimoduuleja, olet saattanut kohdata mat-form-field must contain a MatFormFieldControl virheen käyttäessäsi MatFormFieldModule.

Tämä virhe ilmenee, kun olet unohtanut lisätä lomakekentän ohjaimen lomakekenttään.

Mitä lomakekentän ohjaimet ovat?

Natiivit elementit, kuten <input> tai <textarea>, jotka on sijoitettu mat-form-field -sivuston sisälle, toimivat lomakekentän ohjaimina

Jos mat-form-field sisältää <input> tai <textarea> elementin, varmista, että olet lisännyt siihen matInput -direktiivin ja tuonut MatInputModule, muutoin saat mat-form-field must contain a MatFormFieldControl -virheen sovelluksessasi.

Muita komponentteja, jotka voivat toimia lomakekentän ohjaimina, ovat muun muassa seuraavat <mat-select>, <mat-chip-list> ja kaikki luomasi mukautetut lomakekentän ohjaimet.

mat-form-field must contain a MatFormFieldControl -virheen korjaaminen.

Korjaa virhe lisäämällä MatInputModule ja MatFormFieldModule tarvittavan moduulin sisällä tai app.module.ts

Tai kuten Angular material tutorial selitetään, lisää kaikki materiaalimoduulit yhteiseen moduuliin ja lisää se app.module.ts tiedostoon, jotta voimme käyttää niitä koko sovelluksessa

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";

@NgModule({
  imports: [
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class AppModule { }

Seuraavaksi varmista, että olet lisännyt matInput -direktiivin mat-form-field -ohjaukseen.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input placeholder="Name">
</mat-form-field>

Yllä oleva koodi aiheuttaa virheen, koska emme ole lisänneet matInput -direktiiviä.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput placeholder="Name">
</mat-form-field>

Ja matInput on isojen ja pienten kirjainten suhteen erilainen

Joten jos sinulla on kirjoitusvirhe osoitteessa matInput tai jos sinulla on isoja kirjaimia(MatInput) tai pieniä kirjaimia(matinput) osoitteessa matInput, saat silti virheilmoituksen.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matinput placeholder="Name">
</mat-form-field>

mat-form-field ohjaussyötteen ei pitäisi sisältää *ngIf

Jos käytät *ngIf mat-form-kentän ohjauksessa esim, <input> tagia, saat mat-form-field must contain a MatFormFieldControl -virheen.

Alla oleva koodi ei toimi.

<mat-form-field>
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput *ngIf="condition"/>
</mat-form-field>

Sen sijaan sinun pitäisi käyttää *ngIf mat-form-field -elementissä.

<mat-form-field *ngIf="condition">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput />
</mat-form-field>

Yhteenveto

Korjaa mat-form-field must contain a MatFormFieldControl -virhe noudattamalla seuraavia ohjeita

 1. Tuo MatInputModule ja MatFormFieldModule
 2. Lisää matInput -direktiivi mat-form-field -ohjaimeen, eli input tai textarea
 3. Tarkista matInput oikeinkirjoitus.
 4. Älä käytä *ngIf mat-form-field -ohjaimessa vaan käytä sitä mat-form-field -elementissä
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe