Fontawesomes

Jak používat Font Awesome CDN

V tomto návodu se naučíme používat ikony font awesome tak, že je budeme servírovat z font awesome cdn.