`mat-form-field` musí obsahovat `MatFormFieldControl`

Oprava mat-form-field musí obsahovat chybu MatFormFieldControl

Pokud používáte moduly Angular material, mohli jste se setkat s chybou mat-form-field must contain a MatFormFieldControl při použití MatFormFieldModule.

K této chybě dochází v případě, že jste opomněli přidat do formulářového pole ovládací prvek.

co jsou ovládací prvky formulářového pole?

Nativní prvky jako např <input> nebo <textarea>, které jsou umístěny uvnitř mat-form-field, fungují jako ovládací prvky formulářového pole

Pokud vaše stránka mat-form-field obsahuje např <input> nebo <textarea> element, ujistěte se, že jste do něj přidali direktivu matInput a importovali MatInputModule, jinak se vám v aplikaci objeví chyba mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

A mezi další komponenty, které mohou fungovat jako ovládací prvek formulářového pole, patří např <mat-select>, <mat-chip-list> a všechny vlastní ovládací prvky formulářových polí, které jste vytvořili.

Oprava chyby mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

Chcete-li chybu opravit, přidejte stránky MatInputModule a MatFormFieldModule uvnitř potřebného modulu nebo app.module.ts

Nebo jak je vysvětleno v Angular material tutorial přidejte všechny materiálové moduly do společného modulu a přidejte je do souboru app.module.ts, abychom je mohli používat v celé aplikaci

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";

@NgModule({
  imports: [
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class AppModule { }

A dále se ujistěte, že jste do ovládacího prvku mat-form-field přidali direktivu matInput.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input placeholder="Name">
</mat-form-field>

Výše uvedený kód vyhodí chybu, protože jsme nepřidali direktivu matInput.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput placeholder="Name">
</mat-form-field>

A matInput rozlišuje velká a malá písmena

Takže pokud máte v matInput pravopisnou chybu nebo v matInput velká písmena(MatInput) nebo malá písmena(matinput) , stejně se setkáte s chybou.

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matinput placeholder="Name">
</mat-form-field>

mat-form-field kontrolní vstup by neměl obsahovat *ngIf

Pokud používáte *ngIf na ovládacím prvku mat-form-field, tj., <input> tag, zobrazí se chyba mat-form-field must contain a MatFormFieldControl.

Níže uvedený kód nebude fungovat.

<mat-form-field>
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput *ngIf="condition"/>
</mat-form-field>

Místo toho byste měli použít *ngIf na prvku mat-form-field.

<mat-form-field *ngIf="condition">
 <mat-label>Input</mat-label>
 <input matInput />
</mat-form-field>

Shrnutí

Chcete-li opravit chybu mat-form-field must contain a MatFormFieldControl, postupujte podle následujících kroků

 1. Importujte stránky MatInputModule a MatFormFieldModule
 2. Přidejte direktivu matInput do ovládacího prvku mat-form-field. Tj. input nebo textarea
 3. Zkontrolujte pravopis matInput.
 4. Nepoužívejte *ngIf na ovládacím prvku mat-form-field, místo toho ji použijte na prvku mat-form-field
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe