Angulars

Ако вашият mat-form-field съдържа <input> или <textarea> елемент, уверете се, че сте добавили директивата matInput към него …
`mat-form-field` трябва да съдържа `MatFormFieldControl`